Mer om oss

KÖREN SOM GILLAR UTMANINGAR


Forsbacka kammarkör är en blandad kör med närmare 40 sångare. Vi håller till i Gävle och har som målsättning att musicera på ett lustfyllt sätt och med hög kvalitet. Vårt signum är den breda repertoaren. Vi sjunger både profan och sakral musik, allt från stora klassiska verk till visor, jazz och rock. Det har hänt att vi ena veckan sjungit Faurés Requiem till att nästa vecka ge en Queenkonsert. Att ha två dirigenter, Eva Aronsson och Åsa Jehrlander, är en stor förmån. De samarbetar och kompletterar varandra på ett strålande sätt.


Förutom egna konserter gör vi ofta konserter tillsammans med andra artister och orkestrar. Gävle Symfoniorkester och Sandvikens Symfoniorkester är trogna samarbetspartners, men vi samarbetar också med Sandviken Big Band. Genom åren har vi uppträtt tillsammans med artister som Tommy Körberg, Stefan Nilsson, Anna-Lotta Larsson, Tomas di Leva, Ola Salo, bröderna Rongedal och Petra Marklund. 


Lite historia - varför heter vi Forsbacka kammarkör?

Kören bildades år 1962 i den lilla bruksorten Forsbacka mellan Gävle och Sandviken. Grundaren hette Börje Forsell. Från att startat som en sånggrupp med fem personer växte kören i både storlek och kvalitet, och år 1968 fick blev namnet Forsbacka kammarkör.


FORSBACKA KAMMARKÖR

En blandad kör med stor bredd.

Körens grundare och

tidigare dirigent:

Börje Forsell


Tidigare dirigent:

Hans Blomgren


Nuvarande dirigenter:

Eva Aronsson och Åsa jehrlander


Kören bildades 1962.